O mně

Kdo jsem…

…jmenuji se Jana Hunáková a dětem se profesně věnuji více jak 20 let. Nejprve jsem učila děti na základní škole, později jsem pracovala v rané péči s rodinami s dětmi se zdravotním postižením raného věku (s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, děti s autismem). Těchto rodin bylo téměř 150. Sama jsem maminkou dvou dětí, které jsou už dospělé.

Vystudovala jsem nejprve učitelství odborných předmětů a následně speciální pedagogiku. Jsem certifikovaný videotrenér interakcí (www.spin-vti.cz), absolvent všech kurzů Bazální stimulace (www.bazalni-stimulace.cz), kurzů pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra (www.terapie-autismu.cz), kurzu Neuro-vývojové stimulace Marjy Volemanové, kurzu Základy Handle přístupu, kurzu VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), úvodního kurzu DIR®Model & FloortimeTM a dalších. Aktuálně spolupracuji s Centrem terapie autismu Praha, v rámci terapie batolat.

Čemu věřím

…věřím, že děti přichází na svět a jsou zvědavé a otevřené všemu kolem sebe. Chtějí vše nové prozkoumat, sáhnout si na to, ochutnat a pochopit, k čemu, proč, kdy, pro koho, s kým…

Někdy je nového mnoho a děti pak nestihnou všechno sledovat a nerozumí, proč jsou věci právě tak, jak jsou. Mohou být nepozorné, zmatené, unavené nebo rozladěné.

Někdy je nového málo a děti začnou hledat samy. Pátrají, objevují, je jich všude plno a unaveni pak mohou být ti v jejich okolí.

Věřím tomu, že je důležité najít správnou míru a rovnováhu tak, aby ve společném bytí bylo dobře všem, dětem i rodičům. 😊

A jsme tady i my dospělí, kteří do dětí vkládáme svá očekávání, představy a přání. My dospělí, kteří jsme průvodci dětem při objevování jejich neobjeveného.

Věřím tomu, že my dospělí nesmíme zapomenout v přístupu k dětem na lásku, hravost, motivaci, trpělivost, hranice, důslednost a toleranci, které dítě potřebuje, a které mu zajistí bezpečí prostoru, ve kterém se „učí“. 🙂