Dobrý start

Dobrý start

Individuální program pro děti ve věku od 5 do 11 let, který podporuje zdokonalení souhry zrakového, sluchového a pohybového centra. Rozvíjí řeč, grafomotoriku, vnímání, slouží rovněž k nácviku jednotlivých písmen abecedy. 

Autorkou české modifikace metody Dobrý start je Jana Swierkoszová.

Cíl setkání

 • Vnímání vlastního těla (cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková)
 • Vnímání rytmu, melodie a slov písně (pohyb, řeč a grafomotorická cvičení)
 • Respektuje individualitu dítěte
 • Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní
 • Pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací
 • U dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizuje
 • U dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce

Co Vás čeká?

 • Nositelem děje je píseň, dítě se seznamuje s obsahem písně (příběh), vnímá pohyb
 • Znakem každé písně je grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem písně
 • Završení cvičení je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte
 • Vysoká efektivita je dosahována při domácím procvičování alespoň 3-4 týdně

Jak program probíhá

 • Program obsahuje 25 lekcí (práce s lekcemi dle individuální dohody s rodiči)
 • Návštěva u konzultanta 1 x 2-4 týdny
 • Rodiče pracují s dítětem doma 3- 4x týdně (cca 15-20 minut)
 • cena pracovního sešitu je 180 Kč