KUPOZ

KUPOZ, program na podporu pozornosti u dětí

Individuální konzultace pro rodiče s dětmi, které jsou neklidné, nepozorné, pomalé, s poruchami učení, ADHD, ADD ve věku 8-12 let.

Co Vás čeká?

V rámci opakovaných konzultací projde Vaše dítě s Vámi program KUPOZ. Autorkou programu je PhDr. Pavla Kuncová, dětský klinický psycholog. Program je sestaven tak, aby byl pro děti zábavný a hravý.

Cíl setkání

  • zvýšení psychomotorického tempa dítěte
  • rozvoj schopnosti pravidelně pracovat
  • rozvoj slovní zásoby
  • rozvoj jemné motoriky
  • rozvoj pozornosti sluchové, zrakové
  • podpoření vzájemné pravidelné práce dítěte s rodičem
  • sdílení společné radosti a úspěchu, posílení vzájemného vztahu

Jak program probíhá

•          program obsahuje 15 lekcí (1 lekce = 1 týden)

•          návštěva u konzultanta 1 x 2-4 týdny

•          konzultant připraví a vysvětlí lekce rodičům na následující období

•          rodiče pracují s dítětem doma každý den (cca 15-20 minut)